Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

Tatra banka

21.8.2017 17:34

Správy, stanovy, stratégie

Výročné správy
Správy o hospodárení
Zobraziť správu:
Zobrazené dokumenty ku správe:
Ročné správy o hospodárení doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s majetkom doplnkových dôchodkových fondoch k 31.12.2016
Dokumenty:

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2020 príspevkový d.d.f. [PDF, 1 965,9 kB]

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2030 príspevkový d.d.f. [PDF, 2 037,8 kB]

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2040 príspevkový d.d.f. [PDF, 2 030,6 kB]

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2050 príspevkový d.d.f. [PDF, 1 903,0 kB]

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Standard life príspevkový d.d.f. [PDF, 1 791,3 kB]

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Zaistený príspevkový d.d.f. 2017 [PDF, 1 808,4 kB]

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Dôchodkový výplatný d.d.f. [PDF, 1 783,9 kB]

Prílohy:
FATCA

Činnosť Doplnkovej dôchodkovej spoločnosti Tatra banky, a.s. je zosúladená s požiadavkami amerického zákona FATCA.

 FATCA a DDS TB

Stratégie

Dokument popisuje spôsob vykonávania rozhodnutí a zadávanie pokynov na nakladanie s majetkom

v doplnkovom dôchodkovom fonde a spôsob aplikácie stratégie spojenia a alokácie pokynov

Doplnkovej dôchodkovej spoločnosti Tatra banky, a.s.:

Politika uzatvárania pokynov (Best Execution Policy)

 

Stanovy