Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

Tatra banka

18.10.2017 15:06

O nás

 • jeden z lídrov v oblasti doplnkového dôchodkového sporenia
 • úspešná história
 • inovácie
Kto sme

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky

 • na trhu od roku 1998

  Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky (DDS Tatra banky) vznikla v januári 1998. Je dcérskou spoločnosťou Tatra banky a zároveň súčasťou bankovej skupiny Raiffeisen International Group. Patrí medzi zakladajúcich členov Asociácie doplnkových dôchodkových spoločností (ADDS). Výška základného imania DDS Tatra banky je 1 659 700,00 EUR. Činnosť DDS Tatra banky je zosúladená s požiadavkami amerického zákona FATCA.

 • tretinový podiel na trhu

  Od svojho založenia je DDS Tatra banky druhou najväčšou spoločnosťou na trhu doplnkového dôchodkového sporenia v Slovenskej republike. Podľa objemu majetku máme ku koncu júla 2014 31% podiel na trhu. V súčasnosti spravujeme viac ako 400 miliónov eur. Naši sporitelia majú servis k doplnkovému dôchodkovému sporeniu dostupný na viac ako 120 pobočkách Tatra banky.

 • riešenie problému nízkeho dôchodku

  Našim cieľom je zabezpečiť kvalitný dôchodok každému, komu záleží na tom, akú úroveň dosiahne jeho život, keď prestane byť ekonomicky aktívny. Tomu podriaďujeme našu prácu. Neustále zvyšujeme komfort sporiteľa a zlepšujeme naše služby.
 • najširšia ponuka

  Vo svojej ponuke máme najviac príspevkových doplnkových dôchodkových fondov na trhu (6). Každý fond je vhodný pre určitú skupinu sporiteľov tak, aby sme mohli pre každého klienta priniesť fond, ktorý bude odzrkadľovať jeho životnú fázu, jeho rok narodenia a jeho obdobie odchodu do dôchodku. Tieto fondy využívajú inovatívnu investičnú stratégiu Comfort lifeTB. Viac o tejto inovácii nájdete tu.

Čo prinášame

Našim sporiteľom ponúkame kvalifikovanú a odbornú starostlivosť o ich úspory. Záleží nám na tom, aby na dôchodku získali osobný a finančný komfort.

 • Odbornosť

  Politika sporenia a starostlivosti o úspory sporiteľov vychádza z poznania, že spravovanie peňazí si vyžaduje profesionálneho správcu. DDS Tatra banky predstavuje stabilnú spoločnosť s dlhoročnou tradíciou a skúsenosťami v oblasti doplnkového dôchodkového sporenia a v oblasti správy aktív.

 • Dostupnosť

  Dostupnosť je pilierom našej filozofie. K dispozícii máte viac ako 120 kamenných pobočiek Tatra banky. Informácie o sporení však môžete získať aj cez Internet banking Tatra banky.

V novom Internet bankingu Tatra banky si môžete pozrieť :

 • akú sumu máte dnes nasporenú v DDS Tatra banky a ako sa táto suma vyvíja
 • či vám minulý mesiac zamestnávateľ prispel na osobný účet v DDS Tatra banky
 • či vaše príspevky boli odvedené na osobný účet v DDS Tatra banky v správnej výške

Pri tvorbe nových produktov zohľadňujeme požiadavky a potreby našich sporiteľov

Top manažment

TOP Manažment


Mgr. Marek Prokopec


predseda predstavenstva

foto_m.duriancik.jpg

Ing. Martin Ďuriančik


podpredseda predstavenstva

 


Ing. Michal Májek


člen predstavenstva

Miľníky

Niekoľko najvýznamnejších míľnikov z našej histórie

 • 26.01.1998 - vznik Doplnkovej dôchodkovej poisťovne Horizont
 • 13.02.2001 - zmena názvu na Pokoj doplnková dôchodková poisťovňa
 • 10.04.2006
 • transformácia Pokoj doplnková dôchodková poisťovňa na Doplnkovú dôchodkovú spoločnosť Tatra banky, a.s., na základe povolenia Národnej banky Slovenska
 • vytvorenie vyváženého príspevkového d.d.f.
 • vytvorenie dôchodkového výplatného d.d.f.
  • 12.05.2006 - vytvorenie rastového príspevkového d.d.f.
  • 31.12.2006 - trhová dvojka s objemom majetku vo výške 25 % na celkovom majetku na trhu DDS v SR a s 23 % podielom sporiteľov na trhu DDS
  • 14.02.2007 - jediný akcionár - Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06  Bratislava,                    so 100% podielom na hlasovacích právach a na základnom imaní
  • 13.11.2007 - vytvorenie zaisteného príspevkového d.d.f.  2017
  • 13.02.2009 - vytvorenie konzervatívneho príspevkového d.d.f.
  • 31.12.2011 - naďalej trhová dvojka - podiel na majetku v správe doplnkových dôchodkových spoločností sa zvýšil na 31 %, podiel sporiteľov na trhu DDS v SR sa zvýšil na 29 %
  Depozitár

  Depozitárom doplnkových dôchodkových fondov je Československá obchodná banka, a.s., Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO 36 854 140.

  Majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde je zverený depozitárovi, ktorý takto získava úplný prehľad o všetkých transakciách s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde. Depozitár je garantom dodržiavania zákona a práv sporiteľov a zamestnávateľov podľa zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení zo strany doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, kontroluje správnosť určenia hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde a z toho vyplývajúcej hodnoty doplnkovej dôchodkovej jednotky.