Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

Tatra banka

8.8.2022 11:45

Slovník sporiteľa

 
 
Hľadaný výraz

Obdobie doplnkového dôchodkového sporenia

Obdobie doplnkového dôchodkového sporenia je obdobie, za ktoré boli zaplatené príspevky. Obdobie doplnkového dôchodkového sporenia je aj obdobie prerušenia doplnkového dôchodkového sporenia, ak sa za toto obdobie dodatočne zaplatia príspevky. Ak v tom istom období platí príspevky účastník a súčasne aj jeho zamestnávateľ, toto obdobie platenia príspevkov sa hodnotí ako obdobie doplnkového dôchodkového sporenia len raz.

Odplata za odstupné

Odplata za odstupné je 5% aktuálnej hodnoty osobného účtu účastníka ku dňu, ku ktorému sa odstupné vypláca.

Odplata za prestup účastníka do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti

Odplata za prestup účastníka do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti je v období troch rokov od uzatvorenia účastníckej zmluvy najviac 5% hodnoty zostatku na osobnom účte účastníka ku dňu predchádzajúcemu dňu prestupu.

Doplnková dôchodková spoločnosť nemá nárok na odplatu za prestup účastníka do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ak

  • a) od uzatvorenia účastníckej zmluvy uplynuli viac ako tri roky alebo
  • b) ide o účastníka, ktorý je zamestnancom zamestnávateľa, ktorý nemá uzatvorenú zamestnávateľskú zmluvu s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou, s ktorou má prestupujúci účastník uzatvorenú účastnícku zmluvu.

Odplata za zhodnotenie majetku doplnkového dôchodkového fondu

Odplata za zhodnotenie majetku doplnkového dôchodkového fondu sa určuje každý pracovný deň podľa vzorca uvedeného v prílohe č. 1. zákona o DDS. Doplnková dôchodková spoločnosť nemá nárok na odplatu za zhodnotenie majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, ak suma vypočítaná podľa predchádzajúcej vety má zápornú hodnotu.

Oprávnená osoba

Oprávnená osoba, ktorú určil účastník, poberateľ dočasného doplnkového starobného dôchodku alebo dočasného doplnkového výsluhového dôchodku v účastníckej zmluve, má nárok na vyplatenie aktuálnej hodnoty osobného účtu v prípade smrti tohto účastníka resp. poberateľa dočasného doplnkového starobného alebo dočasného doplnkového výsluhového dôchodku.