Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

Tatra banka

22.7.2019 18:25

Novinky

Zmena v zamestnávateľskej zmluve

26.04.2018 

Zmena v zamestnávateľskej zmluve od 1.5.2018

V zamestnávateľskej zmluve s DDS TB sa od 1.5.2018 sa v súvislosti s novelou zákona č. 650/2004 Z.z. a s GDPR mení nasledovné:

1/ Pridanie stĺpca "Čakacie obdobie" v tabuľke v Článku 2. bod 1. zmluvy. 

Čakacie obdobie = lehota v mesiacoch, počítaná od vzniku právneho vzťahu, na základe ktorého je fyzická osoba zamestnancom, po uplynutí ktorej začne zamestnávateľ prispievať na dds novému zamestnancovi.

Ak si zamestnávateľ vo svojom internom predpise alebo kolektívnej zmluve určí nejaké čakacie obdobie (napr. 3 mesiace od nástupu do práce nových zamestnancov, maximálne to môže byť 12 mesiacov), uvedie to aj v zamestnávateľskej zmluve.
Ak si neurčí a neuvedie čakacie obdobie v zamestnávateľskej zmluve, je naďalej povinný prispievať novým zamestnancom hneď od začiatku ich pracovného pomeru, ak takýmto zamestnancom na dds prispieva.

Stále platí, že zamestnávateľ si môže vytvoriť viac skupín zamestnancov s rôznou výškou príspevkov a s rôznou dĺžkou čakacieho obdobia. 

2/ Úprava textu o ochrane osob. udajov v Článku 4, bod 4. kvoli GDPR.