Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

Tatra banka

8.8.2022 11:28

Comfort lifeTB

S novou investičnou stratégiou od DDS Tatra banky
vás to najlepšie na dôchodku ešte len čaká.

Čo je Comfort lifeTB

Komfortná cesta za lepším dôchodkom

Koncepcia Comfort lifeTB je výnimočná svojou jednoduchosťou a je postavená na sporení v jednom fonde od začiatku sporenia až po jeho koniec. Cieľom Comfort lifeTB fondov je dosahovať dlhodobý rast hodnoty úspor sporiteľov spôsobom, ktorý je optimálny vzhľadom na ich vek.

Správne vybraný fond Comfort lifeTB sa v prvých rokoch sporenia zameria na zhodnotenie vašich úspor. Následne pred vašim odchodom do dôchodku, začne postupne presúvať zhodnotené úspory do konzervatívnejších aktív s nízkym rizikom a tým ich bude v správnom čase chrániť pred negatívnym vplyvom finančných trhov.

Prečo je to dôležité?

Pred koncom sporenia, kedy bude hodnota vašich úspor pravdepodobne najvyššia, bude dôležité udržať ich hodnotu aj v časoch, keď sa finančným trhom nebude dariť. Prípadný pokles hodnoty vášho sporenia tesne pred odchodom do dôchodku môže nenávratne znížiť váš budúci doplnkový dôchodok. Preto DDS Tatra banky v rámci proaktívnej starostlivosti o úspory klientov prináša inovatívnu stratégiu Comfort lifeTB.

Postupné znižovanie rizika

Fondy Comfort lifeTB spravujú vaše úspory tak, že na začiatku sporenia investujú prevažne do rastových aktív (ako napríklad akcie alebo komodity) s dôrazom na dosiahnutie zaujímavých výnosov a postupne, s vašim pribúdajúcim vekom, bude stratégia fondov Comfort lifeTB zhodnotené úspory automaticky skonzervatívňovať investovaním do bezpečnejších dlhopisov s nízkym rizikom.

Nová investičná stratégia Comfort lifeTB vám prináša absolútny komfort pri dôchodkovom sporení, keďže už nebudete musieť myslieť na to, aby ste prispôsobovali nastavenie dôchodkového sporenia svojmu aktuálnemu veku.

novy graf

Aby nová koncepcia fungovala správne, je kľúčové vybrať si na základe vášho roku narodenia taký fond, ktorý korešponduje s predpokladaným rokom vášho odchodu do dôchodku.

 

 

Ako to funguje

Inovácia Comfort lifeTB zjednodušuje rozhodovanie o nastavení sporenia tým, že pre výber vhodného fondu je potrebný len rok a mesiac narodenia sporiteľa. Podľa opatrenia  MPSVaR tak vieme určiť pravdepodobný rok, kedy sporiteľovi vznikne nárok na dôchodok a určí sa taký fond Comfort lifeTB, ktorý bude skonzetrvatívňovať sporenie tak, aby v čase odchodu tohto sporiteľa do dôchodku bolo riziko jeho sporenia nízke.

Princíp výberu vhodného fondu:

Rok narodenia sporiteľa:                              1975
Predpokladaný odchod do dôchodku:          2039 (vo veku 64 rokov)
Vhodný fond:                                                Comfort lifeTB 2040

Fondy Comfort lifeTB budú združovať klientov s predpokladaným odchodom do dôchodku 5 rokov pred a 5 rokov po roku, ktorý je uvedený v jeho názve.

Napríklad Comfort lifeTB 2040 bude združovať klientov, ktorí plánujú odchod do dôchodku od roku 2035 do konca roku 2044. Fond bude mať tým pádom nízke riziko sporenia práve v rokoch 2035 až 2044.

V prípade prestupu z pôvodného fondu do vhodného fondu Comfort lifeTB podľa veku klienta zostanú jeho súčasné podmienky výplaty doplnkového dôchodku zachované.

Dôchodková kalkulačka

Vypočítajte si váš celkový dôchodok v unikátnej 3 pilierovej dôchodkovej kalkulačke.
Pohodlne a rýchlo.

Vypočítať