Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

Tatra banka

8.8.2022 11:29

Dokumenty k fondom

Mesačné reporty

Mesačné reporty obsahujú prehľad o investíciách vo fonde, historickú výkonnosť fondu, komentár portfólio manažéra k dôležitým udalostiam na finančných trhoch v danom mesiaci a podobne.

Kľúčové informácie
Štatúty
Archív dokumentov

Štatúty

Štatút Comfort life 2020 príspevkového fondu platný od 15.02.2019 

Štatút Comfort life 2030 príspevkového fondu platný od 15.02.2019

Štatút Comfort life 2040 príspevkového fondu platný od 15.02.2019

Štatút Comfort life 2050 príspevkového fondu platný od 15.02.2019

Štatút Comfort life 2020 príspevkového fondu platný od 22.09.2017

Štatút Comfort life 2040 príspevkového fondu platný od 03.08.2015

Štatút Comfort life 2030 príspevkového fondu platný od 03.08.2015

Štatút Standard life príspevkového fondu platný od 03.08.2015

Štatút Comfort life 2050 príspevkového fondu platný od 27.07.2015

Štatút Comfort life 2020 príspevkového fondu platný od 27.07.2015

Štatút Dôchodkového výplatného fondu platný od 21.07.2015

Štatút Zaisteného príspevkového fondu platný od 21.07.2015

Štatút Zaisteného príspevkového fondu platný od 01.01.2015

Štatút Dôchodkového výplatného fondu platný od 01.01.2015

Štatút Konzervatívneho príspevkového fondu platný od 01.01.2015

Štatút Rastového príspevkového fondu platný od 01.01.2015

Štatút Vyváženého príspevkového fondu platný od 01.01.2015

 

Kľúčové informácie

Kľúčové informácie Comfort life 2060 platné od 1.8.2021

Kľúčové informácie Comfort life 2050 platné od 1.8.2021

Kľúčové informácie Comfort life 2040 platné od 1.8.2021

Kľúčové informácie Comfort life 2030 platné od 1.8.2021

Kľúčové informácie Comfort life 2020 platné od 1.8.2021

Kľúčové informácie Comfort life 2060 platné od 10.3.2021

Kľúčové informácie výplatný fond platné od 8.2.2021

Kľúčové informácie Comfort life 2060 platné od 8.2.2021

Kľúčové informácie Comfort life 2050 platné od 8.2.2021

Kľúčové informácie Comfort life 2040 platné od 8.2.2021

Kľúčové informácie Comfort life 2030 platné od 8.2.2021

Kľúčové informácie Comfort life 2020 platné od 8.2.2021 

Kľúčové informácie Comfort life 2060 aktualizované dňa 28.9.2020

Kľúčové informácie Comfort life 2050 aktualizované dňa 28.9.2020 

Kľúčové informácie Comfort life 2040 aktualizované dňa 10.2.2020 

Kľúčové informácie Comfort life 2030 aktualizované dňa 10.2.2020 

Kľúčové informácie Comfort life 2020 aktualizované dňa 10.2.2020 

Kľúčové informácie výplatný fond aktualizované dňa 10.2.2020 

Kľúčové informácie Comfort life 2050 aktualizované dňa 10.2.2020

Kľúčové informácie Comfort life 2050 aktualizované dňa 1.7.2019

Kľúčové informácie Comfort life 2040 aktualizované dňa 1.7.2019

Kľúčové informácie Comfort life 2030 aktualizované dňa 1.7.2019

Kľúčové informácie Dôchodkový výplatný fond aktualizované dňa 6.2.2019

Kľúčové informácie Comfort life 2050 aktualizované dňa 6.2.2019

Kľúčové informácie Comfort life 2040 aktualizované dňa 6.2.2019

Kľúčové informácie Comfort life 2030 aktualizované dňa 6.2.2019

Kľúčové informácie Comfort life 2020 aktualizované dňa 6.2.2019

Kľúčové informácie Comfort life 2020 aktualizované dňa 15.2.2018 

Kľúčové informácie Comfort life 2030 aktualizované dňa 15.2.2018

Kľúčové informácie Comfort life 2040 aktualizované dňa 15.2.2018

Kľúčové informácie Comfort life 2050 aktualizované dňa 15.2.2018

Kľúčové informácie Dôchodkový výplatný fond aktualizované 15.2.2018

Kľúčové informácie Dôchodkový výplatný fond aktualizované dňa 20.02.2017

Kľúčové informácie Comfort life 2050 aktualizované dňa 20.02.2017

Kľúčové informácie Comfort life 2040 aktualizované dňa 20.02.2017

Kľúčové informácie Comfort life 2030. aktualizované dňa 20.02.2017

Kľúčové informácie Comfort life 2020 aktualizované dňa 20.02.2017

Kľúčové informácie Standard life aktualizované dňa 20.2.2017

Kľúčové informácie Zaistený fond 2017 aktualizované dňa 20.2.2017

Kľúčové informácie Comfort life 2050 aktualizované dňa 4.8.2016 

Kľúčové informácie Comfort life 2020 aktualizované dňa 4.8.2016

Kľúčové informácie Comfort life 2040 aktualizované dňa 15.1.2016

Kľúčové informácie Comfort life 2030 aktualizované dňa 15.1.2016

Kľúčové informácie Standard life aktualizované dňa 15.1.2016

Kľúčové informácie Zaistený fond 2017 aktualizované dňa 15.1.2016

Kľúčové informácie Dôchodkový výplatný fond aktualizované dňa 15.1.2016

Kľúčové informácie Comfort life 2050 aktualizované dňa 15.01.2016

Kľúčové informácie Comfort life 2020 aktualizované dňa 15.01.2016

Kľúčové informácie Comfort life 2050 aktualizované dňa 03.08.2015

Kľúčové informácie Comfort life 2040 aktualizované dňa 03.08.2015

Kľúčové informácie Comfort life 2030 aktualizované dňa 03.08.2015

Kľúčové informácie Comfort life 2020 aktualizované dňa 03.08.2015

Kľúčové informácie Standard life aktualizované dňa 03.08.2015

Kľúčové informácie Zaistený príspevkový fond aktualizované dňa 25.02.2015

Kľúčové informácie Dôchodkový výplatný fond aktualizované dňa 25.02.2015

Kľúčové informácie Konzervatívny príspevkový fond aktualizované dňa 01.01.2015

Kľúčové informácie Rastový príspevkový fond aktualizované dňa 01.01.2015

Kľúčové informácie Vyvážený príspevkový fond aktualizované dňa 01.01.2015

 

Mesačné reporty

Mesačné reporty Standard life príspevkového fondu od 27.02.2009

Mesačné reporty Zaisteného príspevkového fondu od 21.12.2008

 

Vývoj AHDDJ a NAV zlúčených fondov

 Vývoj AHDDJ a NAV Standard life príspevkový fond

Vývoj AHDDJ a NAV Standard life príspevkový fond - GRAF

Vývoj AHDDJ a NAV Zaistený príspevkový fond

Vývoj AHDDJ a NAV Zaistený príspevkový fond - GRAF

 

 

Spoločenská zodpovednosť

Politika začleňovania rizika udržateľnosti do investičného rozhodovacieho procesu

DDS Tatra banky, a.s. (ďalej len „Spoločnosť“) v súlade s článkom 3 a článkom 4 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2088 z 27. novembra 2019 o zverejňovaní informácii o udržateľnosti v sektore finančných služieb zverejňuje nasledovné informácie:

Spoločnosť pri uskutočňovaní investičných rozhodnutí s majetkom v doplnkových dôchodkových fondoch posudzuje finančné charakteristiky aktív a faktory udržateľnosti. Faktory udržateľnosti sú environmentálne záležitosti, sociálne záležitosti alebo záležitosti riadenia podnikov a štátov. Tieto faktory môžu mať vplyv na výkonnosť a riziká fondov. Spôsob, akým sú riziká ohrozujúce udržateľnosť začlenené do investičných rozhodnutí pri investovaní s majetkom v doplnkových dôchodkových fondoch a posúdenie pravdepodobných vplyvov rizík ohrozujúcich udržateľnosť na výnosy je popísaný v dokumente s názvom Transparentnosť začleňovania rizík ohrozujúcich udržateľnosť.

Politika začleňovania rizika 

Transparentnosť začleňovania rizík ohrozujúcich udržateľnosť

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. (ďalej len „Spoločnosť“) v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2088 z 27. novembra 2019 o zverejňovaní informácii o udržateľnosti v sektore finančných služieb (ďalej len „Nariadenie“) zverejňuje nasledovné informácie týkajúce sa doplnkových dôchodkových fondov s názvom:

Comfort life 2020 príspevkový d.d.f.
Comfort life 2030 príspevkový d.d.f.
Comfort life 2040 príspevkový d.d.f.
Comfort life 2050 príspevkový d.d.f.
Comfort life 2060 príspevkový d.d.f.
Dôchodkový výplatný d.d.f.

Transparentnosť začleňovania rizík ohrozujúcich udržateľnosť