Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

Tatra banka

25.10.2021 08:45

Dokumenty pre účastníka

Podmienky vyplácania dávok
VOP

Platné pre zmluvy uzatvorené do 31.5.2014:

Všeobecné obchodné podmienky

 

 

Prevody zo/do zahraničia

Informácia o možnostiach prevodu zo/do zahraničia
 

Možnosti prevodu majetku účastníka zo/do zahraničnej zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti od 1.1.2019

V záujme zlepšenia prevoditeľnosti dôchodkových úspor zamestnancov sa v rámci doplnkového dôchodkového sporenia na Slovensku zavádza od 1.1.2019 možnosť individuálneho prevodu majetku účastníka zo systému doplnkového dôchodkového sporenia do zahraničnej zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti, a to vtedy, ak skončí vykonávanie zárobkovej činnosti na území Slovenskej republiky a odchádza pracovať do iného členského štátu.

Rovnako bude umožnené členovi zahraničnej zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti previesť jeho dôchodkové nároky do doplnkovej dôchodkovej spoločnosti na Slovensku, ak o takýto prevod požiada. Podmienkou je, aby mal uzatvorenú účastnícku zmluvu, či už z minulosti alebo uzatvorí novú.

Prevod dôchodkových úspor bude možný len medzi zamestnaneckými dôchodkovými spoločnosťami registrovanými v databáze Európskeho orgánu dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov), t. j. inštitúciami, ktoré podliehajú regulácií smernice (EÚ) 2016/2341. Ide o členské štáty Európskej únie, Islandskú republiku, Lichtenštajnské kniežactvo a Nórske kráľovstvo. Zoznam registrovaných krajín nájdete tu.

O prevod zo/do zahraničnej zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti je možné požiadať písomne v pobočke Tatra banky, a.s.

K žiadosti o prevod do zahraničnej zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti je potrebné doložiť:
· Kópiu účastníckej zmluvy so zamestnaneckou dôchodkovou spoločnosťou
· Doklad o skončení pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného vzťahu na území SR
· Doklad o vykonávaní zárobkovej činnosti na základe pracovnoprávneho alebo obdobného vzťahu v zahraničí

Predpokladom vykonania individuálneho prevodu zo zahraničia do doplnkovej dôchodkovej spoločnosti je súhlas s takýmto prevodom zo strany zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti, ktorá môže vyžadovať splnenie podmienok v súlade s právom jej domovského členského štátu.

 

Vzory tlačív

Vzor účastníckej zmluvy uzatvorenej telefonicky:

Vzor zmluvy 

 

Dodatok k účastníckej zmluve:

  • zvýšenie príspevku
  • zrušenie dávkového plánu a prechod na nové podmienky
  • zmena doplnového dôchodkového fondu

Dodatok