Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

Tatra banka

17.1.2021 13:35

Správy a stratégie

Výročné správy

Vyrocna_sprava_2019.pdf [PDF, 1,35 MB]

Vyrocna_sprava_2018.pdf [PDF, 3,54 MB]

Vyrocna_sprava_2017.pdf [PDF, 2,24 MB]

Vyrocna_sprava_2016.pdf [PDF, 1,68 MB]

Vyrocna_sprava_2015.pdf [PDF, 997 kB]

Vyrocna_sprava_2014.pdf [PDF, 1 001 kB]

Vyrocna_sprava_2013.pdf [PDF, 820 kB]

Vyrocna_sprava_2012.pdf [PDF, 817 kB]

Vyrocna_sprava_2011.pdf [PDF, 760 kB]

Vyrocna_sprava_2010.pdf [PDF, 684 kB]

Vyrocna_sprava_2009.pdf [PDF, 1,03 MB]

Vyrocna_sprava_2008.pdf [PDF, 1,26 MB]

Vyrocna_sprava_2007.pdf [PDF, 761 kB]

Vyrocna_sprava_2006.pdf [PDF, 862 kB]

Správy o hospodárení
Zobraziť správu:
Zobrazené dokumenty ku správe:
Polročná správa o hospodárení doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s majetkom v doplnkových dôchodkových fondoch k 30.06.2020
Prílohy:
FATCA

Činnosť Doplnkovej dôchodkovej spoločnosti Tatra banky, a.s. je zosúladená s požiadavkami amerického zákona FATCA.

 FATCA a DDS TB

Stratégie a investičná politika

Dokument popisuje spôsob vykonávania rozhodnutí a zadávanie pokynov na nakladanie s majetkom

v doplnkovom dôchodkovom fonde a spôsob aplikácie stratégie spojenia a alokácie pokynov

Doplnkovej dôchodkovej spoločnosti Tatra banky, a.s.:

Politika uzatvárania pokynov (Best Execution Policy)

Správa o investičnej politike:

Správa o investičnej politike DDS TB [PDF, 451 kB]

Zásady zapájania do výkonu práv akcionárov:

Zásady zapájania do výkonu práv akcionárov DDS TB

 

 

Prognózy dôchodkových dávok

Opatrením 295/2018 Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky sa ustanovujú vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporení.

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. použila na vytvorenie prognóz dôchodkových dávok nasledujúce paramatere:

- priemerný mesačný príspevok účastníka a priemerný mesačný príspevok zamestnávateľa (ak sú splnené podmienky na započítanie valorizácie stanovené Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, počítame s predpokladom, že výška príspevkov sa bude pravidelne zvyšovať),

- celková hodnota úspor,

- predpoklad, že v sporení budete pokračovať do veku podľa dávkového plánu, alebo predpokladaného veku nároku na starobný dôchodok podľa Sociálnej poisťovne,

- inflácia a odhad zhodnotenia počas obdobia sporenia znížený o odplaty, náklady a poplatky.