Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

Tatra banka

3.7.2022 01:37

Správy a stratégie

Výročné správy

Vyrocna_sprava_2020.pdf [PDF, 1,59 MB]

Vyrocna_sprava_2019.pdf [PDF, 1,35 MB]

Vyrocna_sprava_2018.pdf [PDF, 3,54 MB]

Vyrocna_sprava_2017.pdf [PDF, 2,24 MB]

Vyrocna_sprava_2016.pdf [PDF, 1,68 MB]

Vyrocna_sprava_2015.pdf [PDF, 997 kB]

Vyrocna_sprava_2014.pdf [PDF, 1 001 kB]

Vyrocna_sprava_2013.pdf [PDF, 820 kB]

Vyrocna_sprava_2012.pdf [PDF, 817 kB]

Vyrocna_sprava_2011.pdf [PDF, 760 kB]

Vyrocna_sprava_2010.pdf [PDF, 684 kB]

Vyrocna_sprava_2009.pdf [PDF, 1,03 MB]

Vyrocna_sprava_2008.pdf [PDF, 1,26 MB]

Vyrocna_sprava_2007.pdf [PDF, 761 kB]

Vyrocna_sprava_2006.pdf [PDF, 862 kB]

Správy o hospodárení
Zobraziť správu:
Zobrazené dokumenty ku správe:
Ročná správa o hospodárení doplnkovej dôchodkovej spoločností s vlastným majetkom k 31.12.2021
Prílohy:
FATCA

Činnosť Doplnkovej dôchodkovej spoločnosti Tatra banky, a.s. je zosúladená s požiadavkami amerického zákona FATCA.

 FATCA a DDS TB

Stratégie a investičná politika

Dokument popisuje spôsob vykonávania rozhodnutí a zadávanie pokynov na nakladanie s majetkom

v doplnkovom dôchodkovom fonde a spôsob aplikácie stratégie spojenia a alokácie pokynov

Doplnkovej dôchodkovej spoločnosti Tatra banky, a.s.:

Politika uzatvárania pokynov DDS TB 

Správa o investičnej politike:

Správa o investičnej politike DDS TB

Zásady zapájania do výkonu práv akcionárov:

Zásady zapájania do výkonu práv akcionárov DDS TB

Politika začleňovania rizika udržateľnosti do investičného rozhodovacieho procesu

DDS Tatra banky, a.s. (ďalej len „Spoločnosť“) v súlade s článkom 3 a článkom 4 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2088 z 27. novembra 2019 o zverejňovaní informácii o udržateľnosti v sektore finančných služieb zverejňuje nasledovné informácie:

Spoločnosť pri uskutočňovaní investičných rozhodnutí s majetkom v doplnkových dôchodkových fondoch posudzuje finančné charakteristiky aktív a faktory udržateľnosti. Faktory udržateľnosti sú environmentálne záležitosti, sociálne záležitosti alebo záležitosti riadenia podnikov a štátov. Tieto faktory môžu mať vplyv na výkonnosť a riziká fondov. Spôsob, akým sú riziká ohrozujúce udržateľnosť začlenené do investičných rozhodnutí pri investovaní s majetkom v doplnkových dôchodkových fondoch a posúdenie pravdepodobných vplyvov rizík ohrozujúcich udržateľnosť na výnosy je popísaný v dokumente s názvom Transparentnosť začleňovania rizík ohrozujúcich udržateľnosť.

Politika začleňovania rizika 

Transparentnosť začleňovania rizík ohrozujúcich udržateľnosť

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. (ďalej len „Spoločnosť“) v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2088 z 27. novembra 2019 o zverejňovaní informácii o udržateľnosti v sektore finančných služieb (ďalej len „Nariadenie“) zverejňuje nasledovné informácie týkajúce sa doplnkových dôchodkových fondov s názvom:

Comfort life 2020 príspevkový d.d.f.
Comfort life 2030 príspevkový d.d.f.
Comfort life 2040 príspevkový d.d.f.
Comfort life 2050 príspevkový d.d.f.
Comfort life 2060 príspevkový d.d.f.
Dôchodkový výplatný d.d.f.

Transparentnosť začleňovania rizík ohrozujúcich udržateľnosť

 

 

Prognózy dôchodkových dávok

Opatrením 295/2018 Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky sa ustanovujú vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporení.

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. použila na vytvorenie prognóz dôchodkových dávok nasledujúce paramatere:

- priemerný mesačný príspevok účastníka a priemerný mesačný príspevok zamestnávateľa (ak sú splnené podmienky na započítanie valorizácie stanovené Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, počítame s predpokladom, že výška príspevkov sa bude pravidelne zvyšovať),

- celková hodnota úspor,

- predpoklad, že v sporení budete pokračovať do veku podľa dávkového plánu, alebo predpokladaného veku nároku na starobný dôchodok podľa Sociálnej poisťovne,

- inflácia a odhad zhodnotenia počas obdobia sporenia znížený o odplaty, náklady a poplatky.