Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

Tatra banka

18.6.2018 03:29

Správy, stanovy, stratégie

Výročné správy
Správy o hospodárení
Zobraziť správu:
Zobrazené dokumenty ku správe:
Ročné správy o hospodárení doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s majetkom doplnkových dôchodkových fondoch k 31.12.2017
Prílohy:
FATCA

Činnosť Doplnkovej dôchodkovej spoločnosti Tatra banky, a.s. je zosúladená s požiadavkami amerického zákona FATCA.

 FATCA a DDS TB

Stratégie

Dokument popisuje spôsob vykonávania rozhodnutí a zadávanie pokynov na nakladanie s majetkom

v doplnkovom dôchodkovom fonde a spôsob aplikácie stratégie spojenia a alokácie pokynov

Doplnkovej dôchodkovej spoločnosti Tatra banky, a.s.:

Politika uzatvárania pokynov (Best Execution Policy)

 

Stanovy