Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

Tatra banka

25.10.2021 08:36

Uzatváranie účastníckej zmluvy
v pobočke Tatra banky

Musím si vo vašej pobočke dohodnúť stretnutie, alebo môžem prísť kedykoľvek v otváracích hodinách?

Môžete si telefonicky cez službu Dialog dohodnúť stretnutie, nie je to však podmienkou, do pobočky môžete prísť kedykoľvek v otváracích hodinách pobočky Tatra banky, ktorú si vyberiete.

Aké sú ďalšie možnosti uzatvorenia zmluvy?

Dôchodkové sporenie je možné uzavrieť telefonicky cez službu Dialog LIVE alebo vo svojom Internet bankingu TB.

Čo všetko si mám priniesť so sebou, keď chcem uzatvoriť účastnícku zmluvu s DDS TB?

Keď plánujete uzatvoriť účastnícku zmluvu s DDS TB v pobočke Tatra banky, je potrebné si so sebou priniesť:

  • doklad totožnosti (Občiansky preukaz)
  • údaje o oprávnených osobách (titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresu), ktoré si môžete určiť v zmluve pre prípad smrti (ak si oprávnené osoby neurčíte, v prípade vašej smrti bude aktuálny stav na vašom osobnom účte predmetom dedičského konania)

Na čo mám byť pripravený - aké informácie a rozhodnutia odo mňa budú pri uzatváraní účastníckej zmluvy požadovať?

V pobočke Tatra banky budú od Vás požadovať nasledovné informácie a rozhodnutia:

  • informácie z dokladu totožnosti
  • akým spôsobom budete platiť príspevky (platené prostredníctvom zamestnávateľa alebo individuálne z účtu)
  • výšku príspevku, ktorú si budete na doplnkové dôchodkové sporenie platiť (môže byť vyjadrená v EUR pevnou čiastkou alebo ako určité % zo mzdy)
  • výber príspevkového doplnkového dôchodkového fondu
  • údaje o oprávnených osobách (titul,meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresu), ktoré si môžete určiť v zmluve pre prípad smrti (ak si oprávnené osoby neurčíte, v prípade vašej smrti bude aktuálny stav na vašom osobnom účte predmetom dedičského konania)

Koľko času asi strávim na pobočke pri vybavovaní účastníckej zmluvy a aké dokumenty budem podpisovať?

V pobočke Tatra banky budete podpisovať Záznam a informácie o doplnkovom dôchodkovom sporení a účastnícku zmluvu. Na vyplnenie potrebných tlačív budete potrebovať cca 10 - 20 minút.

Ako sa môj zamestnávateľ dozvie, že som s vašou DDS podpísal účastnícku zmluvu?

Účastnícka zmluva je vyhotovená v troch exemplároch, v prípade, že platenie príspevkov bude prebiehať prostredníctvom zamestnávateľa, ste povinný jeden z týchto troch exemplárov doručiť zamestnávateľovi (na mzdové alebo iné oddelenie, ktoré bude spracovávať rozpis príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie).