Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

Tatra banka

8.8.2022 12:28

Novela zákona

o doplkovom dôchodkovom sporení (DDS)

13.9.2013 bola NR SR schválená novela Zákona o DDS, ktorá nadobudne účinnosť 1.1.2014

 • Už existujúcich klientov DDS sa zmeny dotknú v minimálnej miere, naďalej im zostanú platné podmienky podľa ich dávkového plánu, to znamená, že všetky nároky na dávky podľa ich dávkového plánu zostávajú zachované.
 • Na zmeny podľa novely môžu existujúci klienti dobrovoľne prestúpiť podpísaním dodatku k ich doterajšej zmluve, zanikne im tak ich dávkový plán a budú pre nich platiť podmienky novely v plnom rozsahu.
 • Bez podpísania dodatku si existujúci klienti nebudú môcť uplatniť daňovú úľavu, ktorá od januára umožní odrátať si zo základu dane vlastné príspevky až do výšky 180,- EUR ročne. Sporitelia tak môžu každoročne ušetriť na dani 34,20 EUR.
 • Nové podmienky platia len pre klientov, ktorí si začnú sporiť na DDS po 1.1.2014 alebo aj pre tých existujúcich klientov, ktorí dodatkom pristúpia na nové podmienky platné po 1.1.2014.

Základné parametre novely zákona o DDS

 1. Pre sporiteľov, ktorí uzatvoria účastnícku zmluvu od 1.1.2014 alebo klienti, ktorí dodatkom pristúpia na podmienky novely sa vracia možnosť odrátať si zo základu dane vlastné príspevky až do výšky 180 eur ročne. Sporitelia tak môžu každoročne ušetriť na dani 34,20 EUR.
 2. Podmienkou pre výplatu doplnkového starobného dôchodku bude po novom priznanie predčasného alebo riadneho starobného dôchodku Sociálnou poisťovňou, prípadne dovŕšenie 62 rokov veku. Novela tak podporuje účel sporenia, a to, sporenie na dôchodok a poberanie doplnkového dôchodku.
 3. Novela zákona ruší odstupné (80%) pre nových sporiteľov, ktorí si začnú sporiť na DDS po 1.1.2014, alebo aj pre tých existujúcich klientov, ktorí dodatkom pristúpia na nové podmienky platné po 1.1.2014.
 4. Zavádza sa nová dávka - tzv. predčasný výber časti nasporenej sumy. Sporiteľ si týmto spôsobom môže predčasne, bez akejkoľvek sankcie, vybrať sumu vlastných príspevkov, vrátane investičných výnosov. Predčasný výber sa však sporiteľovi umožní až po desiatich rokoch od uzatvorenia účastníckej zmluvy, a to len raz za desať rokov trvania zmluvy. Príspevky, ktoré sporiteľovi na jeho účet odviedol zamestnávateľ, zostanú na tomto účte až do priznania predčasného alebo riadneho starobného dôchodku Sociálnou poisťovňou, prípadne do dovŕšenia 62 roku života. Po výplate predčasného výberu klientovi zmluva nezaniká a klient si naďalej sporí na tejto zmluve.
 5. Poklesne maximálna výška poplatkov za správu fondov o viac ako 20 % z aktuálnej maximálnej úrovne 2,34 % na 1,8 %, pričom tieto poplatky budú postupne klesať až na 1,2 % v roku 2020 (pokles 49 %).
 6. Poplatok za správu vo výplatných fondoch sa zníži z terajších 0,996 % ročne na 0,9 % v roku 2014 a postupne na 0,6 % v roku 2020.
 7. Po novom si existujúci aj noví klienti budú môcť naraz sporiť v dvoch alebo viacerých fondoch.
 8. Existujúci aj noví klienti si doteraz nasporený majetok budú môcť rozložiť do viacerých fondov.
 9. Všetkým klientom novela umožní prestup do inej DDS bez sankcie už po jednom roku a nie až po troch rokoch, ako to bolo doteraz.
 10.  Prísnejšie pravidlá budú platiť pre nových sporiteľov, ktorí vykonávajú rizikové práce. Zvýši sa vek pri nároku na vyplatenie doplnkového výsluhového dôchodku: zo 40 rokov na 55 rokov a doba sporenia z 5 rokov na 10 rokov. Zároveň sa skracuje doba výplaty doplnkového výsluhového dôchodku na najmenej 5 rokov.

Znenie novely zákona o DDS tu:

novela zákona o DDS [PDF, 197 kB]

úplné znenie zákona o DDS [PDF, 515 kB]