Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

Tatra banka

3.7.2022 01:25

O nás

 • jeden z lídrov v oblasti doplnkového dôchodkového sporenia
 • úspešná história
 • inovácie
Kto sme

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky

 • na trhu od roku 1998

  Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky (DDS Tatra banky) vznikla v januári 1998. Je dcérskou spoločnosťou Tatra banky a zároveň súčasťou bankovej skupiny Raiffeisen International Group. Patrí medzi zakladajúcich členov Asociácie doplnkových dôchodkových spoločností (ADDS). Výška základného imania DDS Tatra banky je 1 659 700,00 EUR. Činnosť DDS Tatra banky je zosúladená s požiadavkami amerického zákona FATCA.

 • údaje o akcionárovi DDS Tatra banky
  Obchodné meno: Tatra banka, a.s.
  Sídlo: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1
  Podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní DDS TB: 100 %

 • tretinový podiel na trhu

  Od svojho založenia je DDS Tatra banky druhou najväčšou spoločnosťou na trhu doplnkového dôchodkového sporenia v Slovenskej republike. Podľa objemu majetku máme ku koncu septembra 2017 31% podiel na trhu. V súčasnosti spravujeme viac ako 580 miliónov eur. Naši sporitelia majú servis k doplnkovému dôchodkovému sporeniu dostupný vo viac ako 100 pobočkách Tatra banky.

 • riešenie problému nízkeho dôchodku

  Našim cieľom je zabezpečiť kvalitný dôchodok každému, komu záleží na tom, akú úroveň dosiahne jeho život, keď prestane byť ekonomicky aktívny. Tomu podriaďujeme našu prácu. Neustále zvyšujeme komfort sporiteľa a zlepšujeme naše služby.
 • jedinečná stratégia fondov Comfort lifeTB

  Každý fond je vhodný pre určitú skupinu sporiteľov tak, aby odzrkadľoval ich životnú fázu, rok narodenia a ich obdobie odchodu do dôchodku. Naše fondy využívajú inovatívnu investičnú stratégiu Comfort lifeTB. Viac o tejto inovácii nájdete tu.

Čo prinášame

Našim sporiteľom ponúkame kvalifikovanú a odbornú starostlivosť o ich úspory. Záleží nám na tom, aby na dôchodku získali osobný a finančný komfort.

 • Odbornosť

  Politika sporenia a starostlivosti o úspory sporiteľov vychádza z poznania, že spravovanie peňazí si vyžaduje profesionálneho správcu. DDS Tatra banky predstavuje stabilnú spoločnosť s dlhoročnou tradíciou a skúsenosťami v oblasti doplnkového dôchodkového sporenia a v oblasti správy aktív.

 • Dostupnosť

  Dostupnosť je pilierom našej filozofie. K dispozícii máte viac ako 100 kamenných pobočiek Tatra banky. Informácie o sporení však môžete získať aj cez Internet banking alebo cez Mobilnú aplikáciu Tatra banky.

V Internet bankinguTB a v mobilnej aplikácii Tatra banky si môžete pozrieť :

 • odhad svojho dôchodku z III. piliera
 • akú sumu máte dnes nasporenú v DDS Tatra banky
 • či vám minulý mesiac zamestnávateľ prispel na osobný účet v DDS Tatra banky
 • či vaše príspevky boli odvedené na osobný účet v DDS Tatra banky v správnej výške

Pri tvorbe nových produktov zohľadňujeme požiadavky a potreby našich sporiteľov

Top manažment

TOP Manažment

marek_prokopec_foto.jpg

Mgr. Marek Prokopec

Predseda predstavenstva

martin_duriancik_foto.jpg

Ing. Martin Ďuriančik

Podpredseda predstavenstva

michal_majek_foto.jpg

Ing. Michal Májek

Člen predstavenstva

Miľníky

Niekoľko najvýznamnejších míľnikov z našej histórie

 

2020
Uzatváranie sporenia v Internet bankinguTB
Unikátna "trojpilierová" kalkulačka, ktorá počíta celkový odhad dôchodku zo všetkých troch pilierov

2017 
zlúčenie fondov Standard lifeTB a Zaistený fond 2017 do fondu Comfort lifeTB 2020
odhady dôchodkov z III. piliera zobrazujeme aj online v Internet bankinguTB a v mobilnej aplikácii Tatra banky, aj s možnosťou jednoducho si príspevok navýšiť
ako prví ukazujeme vo výpisoch našim klientom odhady ich dôchodkov z III. piliera

2015
vytvorenie dôchodkovej kalkulačky s odhadom dôchodku z III. piliera
otvorenie príspevkových d.d. fondov Comfort lifeTB 2020 a Comfort lifeTB 2050 a premenovanie Konzervatívneho fondu na Standard lifeTB, Vyváženého fondu na Comfort lifeTB 2030 a Rastového fondu na Comfort lifeTB 2040

2009
otvorenie Konzervatívneho príspevkového d.d.f.

2007
otvorenie Zaisteného príspevkového d.d.f.  2017
jediný akcionár - Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06  Bratislava, so 100% podielom na hlasovacích právach a na základnom imaní

2006
otvorenie Rastového príspevkového d.d.f.
10.04.2006 - transformácia Pokoj doplnková dôchodková poisťovňa na Doplnkovú dôchodkovú spoločnosť Tatra banky, a.s., na základe povolenia Národnej banky Slovenska; vytvorenie Vyváženého príspevkového d.d.f. a Dôchodkového výplatného d.d.f.

2001
zmena názvu na Pokoj doplnková dôchodková poisťovňa

26.01.1998 - znik Doplnkovej dôchodkovej poisťovne Horizont

 

Depozitár

Depozitárom doplnkových dôchodkových fondov je Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO 36 854 140.

Majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde je zverený depozitárovi, ktorý takto získava úplný prehľad o všetkých transakciách s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde. Depozitár je garantom dodržiavania zákona a práv sporiteľov a zamestnávateľov podľa zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení zo strany doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, kontroluje správnosť určenia hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde a z toho vyplývajúcej hodnoty doplnkovej dôchodkovej jednotky.