Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

Tatra banka

25.10.2021 10:19

Výhody sporenia

Príspevok zamestnávateľa
 • predstavuje pre vás prostriedky navyše od vášho zamestnávateľa
 • je pre vás zaujímavejším príjmom ako zvýšenie mzdy, pretože je oslobodený od odvodov do Sociálnej poisťovne vo výške 9,4 %
 • o možnosti získania tohoto príspevku sa informujte u svojho zamestnávateľa, prípadne v pobočke Tatra banky
 • ak vykonávate tzv. rizikové práce zaradené do kategórie 3 alebo 4, alebo ste umelcom vykonávajúcim profesiu tanečníka v divadlách a súboroch, alebo ste hudobným umelcom vykonávajúcim profesiu hráča na dychový nástroj, je vám zamestnávateľ povinný poskytnúť príspevok zamestnávateľa minimálne vo výške 2 % z vášho vymeriavacieho základu.
Daňová úľava
 • vďaka daňovej úľave si môžete každoročne odpočítať zo základu dane vlastné príspevky až do výšky 180 EUR, a tak ušetriť na dani z príjmu 34,20 EUR
 • túto výhodu získavate, ak ste uzatvorili účastnícku zmluvu po 1.1.2014 alebo ste podpísali dodatok k platnej účastníckej zmluve na nové podmienky platné od 1.1.2014, ktoré zaviedla novela zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení a súčasne nie ste poberateľom doplnkového starobného alebo výsluhového dôchodku na základe účastníckej zmluvy podpísanej do 31.12.2013

Upozornenie: ak využijete predčasný výber a od roku 2014 ste si uplatnili odpočítateľnú položku, máte povinnosť uplatnenú daňovú úľavu vrátiť.

Comfort life

Koncepcia Comfort lifeTB je výnimočná svojou jednoduchosťou a je postavená na sporení v jednom fonde od začiatku sporenia až po jeho koniec.

Komfortná cesta za lepším dôchodkom

Cieľom Comfort lifeTB fondov je dosahovať dlhodobý rast hodnoty úspor sporiteľov spôsobom, ktorý je optimálny vzhľadom na ich vek.

Postupné znižovanie rizika

Fondy Comfort lifeTB spravujú vaše úspory tak, že na začiatku sporenia investujú prevažne do rastových aktív (ako napríklad akcie alebo komodity) s dôrazom na zhodnotenie vašich úspor. Postupne s vašim pribúdajúcim vekom bude stratégia fondov Comfort lifeTB zhodnotené úspory automaticky skonzervatívňovať investovaním do bezpečnejších dlhopisov s nízkym rizikom.

Nová investičná stratégia Comfort lifeTB vám prináša absolútny komfort pri dôchodkovom sporení, keďže už nebudete musieť myslieť na to, aby ste prispôsobovali nastavenie dôchodkového sporenia svojmu aktuálnemu veku.

Graf_skonzervativnovania

 

Váš účet
 • vedenie vášho osobného dôchodkového účtu je bez poplatkov
 • všetky prostriedky na vašom osobnom dôchodkovom účte sú vašim majetkom
 • aktuálny prehľad o vašom sporení máte vďaka Internet bankinguTB alebo mobilnej aplikácii Tatra banka 
 • celkový prehľad o vašom sporení vám tiež raz ročne zašleme vo výpise, ktorý môže mať elektronickú formu

V prípade vašej smrti nasporené prostriedky zabezpečia vašich blízkych:

 • vyplatia sa bezodkladne a jednorazovo oprávneným osobám, ktoré si určíte vo vašej zmluve, a ktoré môžete kedykoľvek zmeniť
 • ak si neurčíte žiadnu oprávnenú osobu, stanú sa predmetom dedenia
Flexibilita

V DDS Tatra banky viete bez sankcie kedykoľvek a bez akéhokoľvek nahlasovania:

 • zmeniť výšku príspevku
 • prerušiť sporenie
 • obnoviť sporenie

Tieto zmeny môžete vykonať u svojho zamestnávateľa alebo zmenou vášho trvalého príkazu.

Jednoduchá cesta k výberu fondu

Fond, ktorý zodpovedá vášmu predpokladanému odchodu do dôchodku, si viete zmeniť kedykoľvek:

 • v pobočkách Tatra banky
 • vo svojom Internet bankinguTB alebo v mobilnej aplikácii Tatra banka
 • telefonicky na službe DIALOG live alebo
 • prostredníctvom našich obchodných partnerov

TIP: Využite možnosť vypočítať si svoj odhadovaný doplnkový dôchodok prostredníctvom našej dôchodkovej kalkulačky.