Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

Tatra banka

3.7.2022 02:14

Zverenie činnostíDoplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. podľa § 37 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení v platnom znení s účinnosťou od 1.2.2015 zverila spoločnosti Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava nasledovné činnosti:

  • vedenie osobných účtov účastníkov a poberateľov dávok,
  • vyplácanie dávok,
  • vedenie zoznamu účastníkov a poberateľov dávok,
  • vedenie účtovníctva doplnkového dôchodkového fondu,
  • zabezpečovanie plnenia daňových povinností spojených s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde,
  • určovanie hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde,
  • informovanie účastníkov a poberateľov dávok a vybavovanie ich sťažností.